Giới thiệu Quận Thanh Xuân

Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội được thành lập theo Nghị định 74/CP Chính phủ ngày 22/11/1996, chính thức hoạt động có hiệu lực từ ngày 01/1/1997.

     Quận Thanh Xuân nằm ở phía Tây Nam Thành phố Hà Nội: Bắc giáp quận Đống Đa và Cầu Giấy, Đông giáp quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai, Nam giáp huyện Thanh Trì, Tây giáp huyện Từ Liêm và Thị xã Hà Đông (Tỉnh Hà Tây) .

     Diện tích tự nhiên 913,2ha.

     Dân số tính đến tháng 10/2004 là 192.377 người

     Bộ máy hành chính Nhà nước của Quận được tổ chức thành 11 đơn vị cấp phường: Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Nhân Chính, Thượng Đình, Hạ Đình, Khương Đình, Kim Giang, Khương Trung, Khương Mai.

     Trên địa bàn Quận có nhiều di tích lịch sử văn hóa, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp Nhà nước của Thủ đô và Bộ ngành Trung ương. 

 

 

 

     Đường Nguyễn Trãi, vành đai 3, Trường Chinh là những trục giao thông chính nối Quận với Trung tâm Thành phố, các quận huyện và tỉnh bạn.

     Nhân dân Quận Thanh Xuân đã có nhiều đóng góp sức người, sức của trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ đất nước góp phần làm nên truyền thống lịch sử Cách mạng, văn hóa và lối sống mang bản sắc riêng của người Hà Nội.

     8 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể và nhân dân trong quận đoàn kết, ra sứ thi đua xây dựng quận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và giành được những kết quả quan trọng.

 

Bản đồ Quận Thanh Xuân

 

     Kinh tế phát triển, tốc độ năm sau cao hơn năm trước, bình quân tăng 14,93% năm. Xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quản lý đất đai có nhiều tiến bộ. Đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, sửa chữa nâng cấp các công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, trụ sở làm việc, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, hệ thống chợ… Tạo nên bộ mặt đô thị ngày một khang trang, đời sống kinh tế văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét. Thông qua Đại hội Đảng nhiệm kỳ 1 (1997-2000) và nhiệm kỳ (2000-2005) và cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng được nâng lên, tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước; sau bầu cử HĐND các nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2009 hiệu lực quản ý điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu quả. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chuyển biến tích cực về tổ chức, nội dung và phương thức họat động, ngày càng đáp ứng yêu cầu của từng đối tượng. Phong trào thi đua lao động sản xuất công tác, phong trào nhân đạo từ thiện đi vào chiều rộng và chiều sâu, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Quận.

 

     An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, chuyển biến tích cực. Nhân dân yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự phát triển của Quận.

     Cùng với sự phát triển của Thủ đô, nhiệm vụ xây dựng và phát triển toàn diện của Quận Thanh Xuân trong những năm tới rất nặng nề, đòi hỏi sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành quản lý, tổ chức thực hiện của chính quyền Quận phường, sự nỗ lự phấn đấu của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; ý thức trách nhiệm cao, không ngững đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành, tổ chức thẹc hiện của đội ngũ cán bộ quận và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

 

     HĐND và UBND Quận khóa 3 nhiệm lý 2004-2009 được kiện toàn thông qua cuộc bầu cử HĐND các cấp ngày 25/4/2004.

     Nhiệm vụ quan trọng của HĐND và UBND quận khóa 3 là căn cứ vào sự lãnh đạo của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND, sự lãnh đạo của UBND Thành phố và Nghị quyết của Quận ủy để quyết định những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quản lý đô thị, an ninh quốc phòng và xây dựng bộ máy Nhà nước trên địa bàn Quận .

     Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung, quyết liệt, chất lượng, hiệu quả, HĐND-UBND quận Thanh Xuân khóa III nhất định thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng niềm tin của các tầng lớp nhân dân quận.

 

Thông tin ( Quận Thanh Xuân)

0975.51.58.56