Thẻ: hút bể phốt tại Chùa Hà

hút bể phốt tại hưng yên

Hút bể phốt tại phố Chùa Hà

Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức tự, cùng với Đình Bối Hà, lập thành cụm di tích Đình – Chùa Hà nằm trên một mảnh đất, trước kia thuộc làng Dịch Vọng (tên …
0975.51.58.56