Thẻ: hút bể phốt tại Hạ Đình

xe hút bể phốt tại An Xá

Hút bể phốt tại Ngõ 342 Hạ Đình

Hut be phot tại Hạ Đình Thanh Xuân Hà Nội Ngõ 324 Hạ Đình thộc quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội diện tích tự nhiên 58,6 ha , có dân số là 4.245 người. Với mật độ …
0975.51.58.56