Thẻ: hút bể phốt tại phố Anh Thành

hút bể phốt tại phố anh thành 1

Hút bể phốt tại phố Anh Thành 1

Phố Anh Thành 1 nối liền Cửa Đông và phố Cửa Đông, phố Anh thành dài nửa cây số nhưng là con phố cổ với nhiều dấu tích văn hiến, lịch sử vô cùng quý …
0975.51.58.56