Thẻ: hút bể phốt tại Thọ Lão

hut be phot

hút bể phốt tại Thọ Lão

Thọ Lão là 1 trong 19 phường thôn hợp thành tổng Hậu Nghiêm. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này trở thành một giáp của thôn Cảm Hội. Phố Thọ Lão là một phố đang …
0975.51.58.56