Thẻ: hút bể phốt tại Tuệ Tĩnh

hut be phot

hút bể phốt tại Tuệ Tĩnh

Phố Tuệ Tĩnh là đất thôn cũ Đông Hạ và Thể Giao. Thời Pháp thuộc phố có tên thông thường là phố Chợ Đuổi, còn tên chính thức là Rue Goussard. Năm đầu cách mạng …
0975.51.58.56