Thẻ: thông tắc vệ sinh tại Kiều Trúc

hut be phot

hút bể phốt tại Triều Khúc

Làng Triều Khúc (huyện Thanh Oai – Hà Đông), tên Nôm là Đơ Thao hay Kẻ Đơ, tên gọi “Đơ Thao” xuất phát từ việc làng có nghề dệt quai nón (quai thao) từ lâu …
0975.51.58.56