Thẻ: thông tắc cống tại Long Biên

thi xa phuc yen

GIỚI THIỆU QUẬN LONG BIÊN

QUẬN LONG BIÊN          Long Biên dưới Thời Lý thuộc phủ Thiên Đức; Thời Trần, Lê thuộc Lộ Bắc Giang; Thời Hậu Lê thuộc phủ Thuận An; Thời Nguyễn thuộc trấn Bắc Giang và sau là …
0975.51.58.56