Liên Hệ Công ty Hút Bể Phốt Miền Bắc

Trụ sở tại Hà Nội:

325 Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Việt Nam, 100000

Email:

hutbephotgiare.vn@gmail.com

Hotline number:

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật
Cơ sở tại Hà Nam:

☎  097 632 3366

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Nam Định:

☎  097 632 3366

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Ninh Bình:

☎  097 632 3366

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Hòa Bình:

☎  096 836 3322

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Hưng Yên:

☎  097 256 3322

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Hải Dương:

☎  097 256 3322

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Bắc Ninh:

☎  097 256 3322

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Phú Thọ:

☎  098 470 9099

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Vinh Phúc:

☎  098 470 9099

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Thái Bình:

☎  098 2800 778

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Hải Phòng:

☎  098 2800 778

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật

Cơ sở tại Quảng Ninh:

☎  098 2800 778

(7h00 am - 10h pm) Thứ 2 đến Chủ nhật